top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Van overleven naar leven / Stier-Schorpioen

We zijn allemaal geboren met unieke talenten, meegegeven bij onze geboorte vanuit een blauwdruk die de energie draagt van een goddelijke bron. We krijgen allemaal de kans om die talenten in dit leven te zaaien, te planten, de juiste voeding te geven en ze tot bloei te brengen. Wanneer we dat doen, voelen we het contact met onze essentie, met het pure zijn vanwaaruit we naar de aarde gekomen zijn. Door vanuit dat contact onszelf in de wereld te laten zien, te uiten, onze talenten te delen, ervaren we voldoening, geluk, genot, vreugde. We voelen dat we leven.


De zon staat in Stier tot 20 mei. Mercurius in Stier gaat opnieuw direct lopen vanaf 14 mei. Uranus beweegt door Stier sinds 2018 en nog tot het jaar 2026. Op 16 mei vervoegt ook Jupiter de planeten in Stier voor het komende jaar. Bovendien staan de Noordelijke en de Zuidelijk maansknoop in Stier - Schorpioen sinds januari 2022, nog tot juli 2023. En op 19 mei krijgen we de volgende nieuwe maan in Stier.


De thema's van dit eerste aardeteken van de dierenriem zijn duidelijk verbonden met het wortelchakra. Collectief kunnen we dan ook voelen dat veiligheid en zekerheid op de proef gesteld worden. Het financiële systeem, de huizenmarkt, de landbouw en onze relatie tot de aarde ondergaan met Uranus in Stier grote veranderingen. Deze vernieuwingen kunnen voelen alsof een fundament openbreekt. De vaste grond onder de voeten blijkt toch zo vast niet. En net in dit teken dat absoluut niet van verandering houdt, leren we de transformatiekracht te omarmen die belichaamd is door de tegenoverliggende energie van Schorpioen. Zonder de energie van water, wordt de aarde droog en stug. Beide elementen hebben elkaar nodig om een veilige bedding te creëren.


De polariteit van deze tekens brengt iets aan het licht over de tastbare, zichtbare wereld versus de verdiepende laag van de onzichtbare wereld. Stier spreekt voor de materiële realiteit, wat te ervaren is vanuit de zintuigen, tastbaar en concreet zoals het loon aan het einde van de maand, een voorspelbaar inkomen, de zekerheid van een dak boven het hoofd en brood dat op tafel komt. Wanneer we verwijderd raken van onze oorspronkelijke blauwdruk en gaan leven naar hoe we denken dat het hoort volgens de maatschappij, volgens verwachtingen van buitenaf over hoe succes en erkenning te bereiken, dan lopen we de rand af richting leegte, depressie, omwille van de onderdrukking van ons pure zielsverlangen. Op een gegeven moment worden we gedwongen om te kijken naar blokkades, energie die vast is komen te zitten, waar we onze eigen stroom hebben afgeblokt onder allerlei mentale argumenten.


Onze ogen gaan op dat moment open: leven vanuit weerstand is overleven. Het is als zwemmen tegen de stroom in en dat is het punt waar zoveel mensen in uitputting terechtkomen. Het herstel van onze persoonlijke levensstroom ligt in het helen van het contact met onze oorsprong voorbij het fysieke. Dezelfde parallel is te vinden in het herstel van onze relatie als mens tot de aarde, niet vanuit de herwaardering van de natuur als iets dat buiten ons ligt, maar vanuit de diepe herinnering dat ook wij die natuur zijn. We mogen terug verbinden met onszelf, met de ander, met onze omgeving. Wie de illusie van afgescheidenheid doorziet, laat dualiteit, controle en manipulatie [3D] achter zodat ruimte vrijkomt voor helen en herstel [4D] waardoor je overgave en berusting kan ervaren [5D].


Schorpioen is verbonden met de energie en dus ook geldstroom die niet rechtstreeks ontstaat door werk uit onze handen. Hier denken we aan belastingen, leningen, gedeelde rekeningen, pensioen, (ziekte)uitkeringen, schulden en erfenissen. Schorpioen is in mijn gevoel ook verbonden met karmische patronen, met schaduwkanten in families die zich generatie na generatie herhalen, de onderdrukking van emoties, taboes, misbruik, stilzwijgende uitoefening van macht en controle, geheimhouding, narcisme, psychologische problemen waar niet over gesproken mag worden, slachtofferschap. Allemaal spanningen die zich uiten in het lichaam van de gevoeligste persoon binnen het gezin. Dwergplaneet Sedna staat nog tot juni in Stier en helpt een lange collectieve cyclus afronden sinds 1966 over de delen van onszelf die we moeten opduiken vanop de zeebodem om er opnieuw mee te verbinden. Ons spiergeheugen helpt ons hierbij om opgeslagen spanningen te doorvoelen en te weten waar we nog mogen thuiskomen bij onszelf.


Karma is voor mij dan ook datgene wat zich herhaalt zolang wij van onze eigen zielsleven afwijken door conditionering en trauma. De ervaring van karma uit zich in het gevoel dat niets loopt zoals je zou willen, maar ondertussen wordt aan jou getoond dat er een andere weg is die bij jou hoort en waar je al die tijd van afgeleid werd. Dit is de weg van jouw oorsprong, van jouw talenten die je ontvangen hebt om de vernieuwing van de aarde te ondersteunen. Karma is er als een wijze hand die je helpt te zien wanneer je je omringt met mensen die je vasthouden in afhankelijkheid en materialisme, in toxische patronen, in negatief denken en oordelen over jezelf en de ander, karma toont je keer op keer waar je jezelf klein houdt.


De grote vraag die zich op de as van deze tekens voordoet is waar we nog in afhankelijkheid leven van een systeem en vooral van het geloof dat een systeem een vaststaand gegeven is als een kooi waarbinnen we ons dienen te bewegen. Met alle verschuivingen die voelbaar zijn onder onze voeten en in de portemonnee worden er thema's getriggerd als angst voor tekort, niet genoeg hebben, zich niet goed genoeg voelen. Schaamte, schuld. Het is door te kijken naar de emotionele onderlaag die staat voor de psychologische en emotionele veiligheid, dat we ons ook op de fysieke laag veilig kunnen voelen en waardevol om te ontvangen. Wanneer we het vertrouwen vinden om de weg te kiezen die voor ons is bedoeld, sturen we vertrouwen uit en worden we gedragen. Op dat moment ontstaat er overvloed van binnen uit.


Thomas Kennington, The Pinch of Poverty, 1889
6 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page