top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Liefde is liefde / nieuwe maan in Weegschaal

We raken aan het einde van de maand september en een belangrijke cyclus die zich sluit. Vanaf 2 oktober keert Mercurius terug direct en kunnen we na een lange inademing terug uitademen en delen met de wereld wat er al die tijd in ons omging.


Venus staat vanaf 29 september in Weegschaal, het teken waar de planeet van liefde en harmonie graag thuis komt. Wereldwijd kunnen we de zoektocht naar balans voelen en ook in ons persoonlijk leven staat die weegschaal symbool voor hoofd versus buik, denken versus voelen, geven en ontvangen, actie ondernemen en ons laten leiden. Onszelf omringen met schoonheid kan een manier zijn om onze trilling te verhogen en de harmonie met onszelf te vinden. Door de lessen te zien in plaats van fouten, door te weten dat ons verhaal precies loopt zoals het hoort om tot de beste versie van onszelf te komen en liefde uit te dragen.

De schaduwzijde van Venus in Weegschaal is de eigen waarden af te meten aan de mening van de ander, of het gaat over looks, bezit en inkomen of status. Liefde kent geen beter of minder. We leren in deze tijd meer dan ooit te luisteren naar de waarheid van ons hart. Wanneer we deze omarmen, valt elk ander oordeel in het niets.

Vandaag is een poortdag, 27 september kan de thema's van 9 september terug in herinnering brengen. De onderliggende Mars-energie brengt inzichten over de wortels van gevoelens van machteloosheid of woede, zich niet gezien of gehoord voelen. We voelen dat we voor onszelf mogen opkomen en de angst voor conflicten of afwijzing overwinnen. Mars geeft een duw in de rug om de kracht en moed te vinden om een onafhankelijk leven te leiden waarbij jij zelf aan het stuur zit.


Mercurius en Venus in samenstand brengen een duidelijke boodschap: liefde vraagt nooit om zich te bewijzen of te overtuigen, liefde is. Pas wanneer we onszelf waardevol genoeg vinden om te ontvangen, kunnen we ook onze armen openen. Beide planeten maken bovendien een harmonieus aspect met Pluto waardoor het heel helder wordt waar de liefde onoverwinnelijk is en zich niet laat wegduwen. Het zijn de blokkades en patronen van zelfsabottage die in deze tijd pijnlijk voelbaar worden en die muren doen afbrokkelen tot we naakt en kwetsbaar durven zijn. Liefde is er altijd, nu nog durven geloven en openen.


Soms is het nodig om de bodem te raken om de waarheid te kunnen opduiken. Met zes retrograde planeten kan dat het proces zijn dat we de afgelopen weken doorzwommen hebben. We zijn op weg terug naar de oppervlakte en wanneer we het gevoel hebben te moeten happen naar zuurstof, kunnen die laatste meters lang en donker voelen, maar het zonlicht blinkt al op het water. Weet dat het bovenkomen is als een nieuwe geboorte. Het kan goed zijn dat je het gevoel hebt een volledig nieuwe fase te beginnen, met een nieuw gezicht, een zuiver begin zonder zwaarte van het verleden.


Mercurius retrograde kon ons confronteren met onze innerlijke dialoog, zelfkritiek en de manier waarop dat reflecteert in onze blik over de ander. Verander gedachten en je krijgt nieuwe krachten, nieuwe manieren om verlangens te communiceren en te gaan staan voor wie jij echt bent. Voorbij woede en angst ligt de ontwaking van wie je echt bent, de bron van creatie waaruit we onszelf mogen tevoorschijn kneden. Wanneer we een nieuwe fase ingaan kan het onwennig voelen, hebben we tijd alleen nodig om onszelf opnieuw te ontmoeten.

Het verlangen naar een gouden horizon kan groot zijn met Jupiter opposiet de zon, maar wanneer we reiken kunnen we het gevoel hebben dat ze ons telkens ontsnapt. Dat zijn de momenten dat het leven ons terugwerpt op onszelf, om nog dieper te zakken, nog beter te kijken, geduld te hebben en te weten dat we beschermd worden door engelen, door natuurwezens, door onze gidsen, door ons hogere zelf. We krijgen boodschappen dankzij het zien van regenbogen of dieren onderweg, de tekst van een lied of een beeld dat in het oog springt. Weet dat je nooit alleen bent.


De zon in Weegschaal markeert een verandering in het jaarwiel van zomer naar herfst, van dag en nacht, van tegengestelden die elkaar aanvullen en versterken, jij en ik, boven en onder. Doorheen de chaos ontstaat een dans, als een wervelwind van bladeren waarin eerst niets te zien is en gaandeweg twee mensen die een evenwicht vinden met elkaar. We zoeken balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in de wereld, zowel als in onszelf en in onze dichte relaties. Het evenwicht tussen ondernemerschap en zachtheid, een actief leven en ontspanning, werk en gezin, cultuur en natuur, buiten en binnen.


Onzekerheid is deel van het leven en nodigt uit om ons te laten dragen in vertrouwen, alle teugels los te laten en te genieten van waar de rit ons brengt. Tegelijk kunnen we ons op zielsniveau toewijden aan wat we willen neerzetten, wie we willen zijn, wat we willen betekenen. Door onze keuzes steeds meer af te stemmen op wat we van binnen voelen en waar we de meeste vreugde ervaren zullen we ons steeds lichter voelen. De ander toont een spiegel van waar we zelf nog niet in balans zijn. Hoe dichter we bij onszelf staan, hoe authentieker we in een relatie kunnen staan. Door zelf te kiezen voor ons groeiproces kunnen we ook onze omgeving inspireren om hetzelfde te doen en zo brengen we allen samen de energie op aarde in een nieuwe trilling van vertrouwen.


Als alles wegvalt, blijft liefde over. De connectie tussen onszelf en het universum. Wanneer we ophouden de chaos te controleren, ontstaat de nieuwe orde vanuit rust. Door de nieuwe en krachtige versie van onszelf steeds beter te zien en te omarmen krijgen ook onze relaties een nieuwe jas. Door onszelf centraal te durven zetten en bij onze eigen waarden en waarheid te blijven, worden we een magneet voor alles wat bij ons hoort.


Met de nieuwe maan in Weegschaal gaan we voor niets minder dan wederzijds respect en een leven vanuit een vredevol gevoel. In Tarot vertegenwoordigt de kaart van Rechtvaardigheid het teken van Weegschaal en we kunnen dan ook voelen dat we streven naar een gevoel van eerlijkheid naar onszelf en de ander. De munt van twee kanten bekijken. Mercurius direct zal vanaf oktober helpen om uit te spreken wat uitgesproken moet worden. We mogen onze grenzen stellen en ons hart open houden tegelijkertijd. Wanneer we relaties bekijken vanuit een perspectief van zingeving, kunnen we zien hoe ze ons helpen om te groeien. Deze nieuwe maan kan dan ook een kruispunt voelen, wegen die splitsen of terug samenkomen. Elkaar eren betekent ook de ruimte geven om bij te leren zonder te bestraffen, door te vergeven en te leven vanuit het nu. Wanneer we vanuit ons hoofd leven en in verhalen blijven hangen, kwetsen we onszelf en blijven we hangen in een gevoel van wrok. Deze nieuwe maan vraagt om te voelen in ons lichaam waar de pijn zit. Wat verlang je van de ander dat je aan jezelf niet durft te geven?


Geef het verhaal de tijd om zichzelf te laten vertellen. Wanneer we ophouden onszelf kleiner te maken -zware en oude gevoelens van schuld en schaamte laten liggen- gaat een weg open en wordt alles helder. Zo ontstaat een vrijheid vanuit het weten dat het leven in jou gelooft. Hard werken of productief zijn is geen voorwaarde om gelukkig en waardevol te zijn. Die oude stemmen mogen plaats maken voor onze eigen stem die verantwoordelijkheid neemt voor ons eigen welzijn. Deze tijd maakt ons alert en helpt om die oude stemmen te onderscheiden, om het schreeuwerige kind te omarmen, om nieuwe woorden te geven aan oude gevoelens.


Ook in sprookjes stijgen de helden van het verhaal boven zichzelf uit door hindernissen te overwinnen, door het goede en het kwade van het leven te proeven. Wanneer we met honger door het leven blijven gaan, is dat een teken dat we nood hebben aan iets dieper, iets wat ons echt voldoening geeft van binnen uit. Soms zijn we zo lang gericht op de behoeftes van een ander, dat het geduld vraagt om tot ons eigen wezen door te dringen. Daar ligt de sleutel om thuis te komen bij onszelf. Leg je hand op je buik en adem naar het nest vanbinnen, waar warmte schuilt en waar liefde groeit. Alles is verbonden. Soms mogen we naald en draad laten vallen en ons hoofd richting de hemel oprichten om het groter geheel te aanschouwen.Annie Louisa Swynnerton
5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page