top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Hoop en vertrouwen //Zon in Boogschutter / Mars energie

De zon heeft de overgang gemaakt van Schorpioen naar Boogschutter, van vast water naar bewegelijk vuur. Na de Zon-Mars conjunctie kunnen we de impuls voelen tot actie in uitlijning met ons innerlijk vuur en het verlangen om een gevoel van vrijheid te ervaren. Deze tijd van het jaar herinnert aan ons vermogen om onze eigen bestemming mee te bepalen in het leven. Een Mars energie die onderdrukt is kan geen kwaadheid uiten en voelt zich gevangen als een kind in een onveilige omgeving, wat tot uiting komt in inertia en apathie, met plotse uitbarstingen die destructief zijn en gestoeld op alles wat eerder onderdrukt bleef.


Krachtige Mars energie handelt doelbewust om te groeien en te evolueren. Weten wat je doet komt voort uit weten wie je bent. Agressie of daden die incongruent zijn met woorden, actie die uitblijft, is een gevolg van een identiteitsverwarring. De zon in Boogschutter schijnt licht op de noodzaak van een hoger doel, van zingeving, het nastreven van idealen. Wanneer we geen antwoord vinden op onze existentiële vragen, is er rusteloosheid afgewisseld met zwaarte en stagnatie, dissociatie van de kern.


Vandaar dat de kennismaking met onze eigen draken deel is van een integratieproces en identiteitsvorming. Boogschutter herinnert aan de reis van de held die uitdagingen aangaat, onderweg transformeert vanuit beproevingen en falen en die uiteindelijk thuiskomt met herwonnen wijsheid. Wie niet valt, kan nooit opstaan. Wie zich niet uitspreekt, heeft geen stem.


Boogschutter wordt gedreven door een verlangen om waarheden te onthullen en te verkondigen, vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid en vol zelfvertrouwen. Het negende teken van de dierenriem weet dat waarheden verbonden zijn met het hogere zelf en nooit erkenning van buitenaf nodig hebben omdat ze zichzelf bevestigen in spiegelingen in de natuur: in de schaduw van de bergen, in de rimpeling van rivieren, in de vlucht van vogels, in de paarden die vrij over de velden galopperen. Wijsheid laat zich voelen als waarheid wanneer gevleugelde gedachten door de kruin binnenkomen en het hart zonder twijfelen ritmisch mee instemt.


Nu Saturnus opnieuw direct loopt sinds 4 november kunnen we voelen hoe de 'lord of karma' bewustzijn bracht over de bagage uit het verleden die we tijdens de retrograde konden verwerken en achterlaten, of onder ogen komen om te zien waar we onszelf de weg blokkeren en het omgekeerde doen of zeggen van wat we werkelijk willen. Mensen die ten onrechte hun oude pijn hebben geprojecteerd, zullen in deze tijd voelen wat karma betekent en hoe het leven uitdaagt om terug te keren naar de werkelijke bron van de woede die gekwetste mannelijke energie tot ongeleid projectiel maakt, over de aarde laat zwerven uit een vluchtreactie. Nu is het duidelijk dat de pogingen om het verleden te ontlopen en te vergeten leiden tot onbezonnen daden in het heden.


Boogschutter brengt ook de energie van hoop in de atmosfeer: focus leggen op wat er is, op dankbaarheid, op de goede momenten, op vergeving, aanvaarding, op geloof in de hoop zelf, wegen die kruisen, in een goede afloop en goddelijke samenloop van omstandigheden.

Hoop en vertrouwen zijn twee verwanten. Hoop is gericht op de toekomst, dromen en wensen. Het is het tegenovergestelde van wanhoop, wat een focus is op momenten van falen, misverstanden, pijn, angst.

Wanhoop en wantrouwen zijn twee verwanten. Wanhoop komt voort uit het verleden en angst voor de herhaling ervan.

Voor wie te maken kreeg met bedrog lijkt het leven met hoop een vorm van ontkenning, als een blinddoek. Het trauma creëert de illusie dat het beter is de negatieve kant te bekijken om onszelf te beschermen en voor te bereiden op wat er kan komen: anticiperen om niet gekwetst te worden.


Dan komt de paradox: 'kan je vertrouwen zonder risico te nemen? En kan je een risico nemen zonder te vertrouwen?'

'De smaak krijg je te pakken door te proeven,'

zo dacht ook Persephone toen ze van de granaatappel at in de onderwereld.

 

Dante Gabriel Rossetti, Proserphine, 18743 weergaven0 opmerkingen

תגובות


Post: Blog2_Post
bottom of page