top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Helen van generatie- en familiekarma / Saturnus retrograde

De volle maan in Steenbok op 21 juni krijgt een vervolg met een tweede volle maan in de laatste graad van dit kardinale aardeteken een maand later op 21 juli. Dat betekent dat we in tussentijd uitgenodigd worden om aandacht te geven aan onze langetermijn dromen en doelen. Waar leven we voor?


Binnen hetzelfde thema werkt ook Saturnus die retrograde loopt vanaf vandaag en voor de komende vijf maanden tot 15 november. Deze planeet herinnert aan ons verantwoordelijkheidsgevoel en innerlijke stabiliteit als noodzaak om tot vruchtbare resultaten te komen: in een relatie, op werkvlak, bij het creëren van een harmonieuze thuisbasis.


Saturnus zal de komende maanden heel duidelijk maken waar die fundering versteviging nodig heeft of waar het beter is om het huis te verlaten. De retrograde beweging loopt door Vissen en vastgeroeste en onderdrukte emoties kunnen dan ook ten volle wakker gemaakt worden. Het is een tijd voor introspectie, om ons geloof in vraag te stellen en grenzen te bepalen vanuit zelfrespect. We worden gevraagd om verder te kijken dan de materie en strijd en illusies van controle en zekerheid los te laten.


Het contact met asteroïde Nessus herinnert eraan dat niet alle wonden bij ons beginnen, maar dat we wel de rol gekozen hebben om voorouderlijke zwaarte te doorvoelen om ze niet langer mee te dragen. Misschien is dat waar we mee te maken hebben veel groter dan wij. Misschien is dat waar we mee worstelen een product van de beslissingen van onze voorouders.


Welke generatie- of familiewonden er ook voor ons op dit moment opkomen, Saturnus roept op om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en onze keuzes. We kunnen ons verleden niet beheersen, en we hoeven niet alle generatie trauma's van onze familielijn op onze schouders te dragen, maar we kunnen een nieuwe kracht aanboren.

Het gaat om maturiteit en keuzes maken vanuit innerlijke autoriteit met persoonlijke groei als gevolg. Het is vanuit voeling met onze innerlijke wereld dat we onze uiterlijke wereld kunnen afstemmen op ons authentieke zelf en niet langer het onechte zelf dat ontstaan is vanuit trauma en overleving.


Waar er weerstand is, stroomt het niet en dat zal Saturnus deze periode laten zien en voelen. Alles leidt naar trouw, oprecht en eerlijk zijn naar onszelf en dat betekent de realiteit aanvaarden zoals ze nu is en de pijn aankijken van wat we zo graag anders hadden gezien. De retrograde van Saturnus gaat om het verlaten van oude tijdlijnen, waardoor harde waarheden aan het licht kunnen komen die eerder niet zichtbaar waren.

De komende vijf maanden wordt ons gevraagd te verkennen waar we ons hebben ingehouden. Waar heb je geaarzeld uit angst voor teleurstelling of falen? Waar heb je je intuïtie genegeerd, gevoelens verstikt, je dromen verpletterd?


Nu is het tijd om zelf-saboterende stemmen te verdrijven.

Saturnus retrograde maakt blokkades in het onderbewuste zichtbaar en geeft een kans om ons opnieuw te oriënteren en te herorganiseren in de richting van een nieuwe tijdlijn die niet langer verbonden is met het lijden van het verleden. Karma komt zijn tol eisen, alles draait om oorzaak en gevolg van woorden, daden en gedachten.

We zullen voelen dat de cyclus verbonden is met de periode tussen 2008 en nu, waarbij Pluto door Steenbok bewoog en tussen 2 september en 20 november een laatste uitweg zoekt richting Waterman.


Met de zon, Venus en Mercurius in Kreeft krijgen onze doelen een emotionele ondertoon. We kunnen dan ook beseffen dat een ambitie die enkel gericht is op de buitenwereld voelt als een lege doos. Waar we echt naar verlangen is vervulling van binnenuit. In deze nieuwe tijd voelen we ook fijn aan wie handelt vanuit het hart en wie iets doet om de ander te pleasen of zichzelf te profileren.


Die tweede manier van leven put zichzelf uit. De eerste stap is dan ook te herverbinden met onszelf en daarvoor kan de komende maand het geduld, de zelfzorg en mededogen oproepen die we nodig hebben om er te kunnen staan.


Het teken van Kreeft is ook wel verbonden met de vrouwelijke energie van Maria Magdalena. Ook zij heeft lange tijd gestreden met een beeld van haar dat niet klopte met wie ze was. Ze werd anders voorgesteld door wie haar niet kon zien in haar integriteit, wijsheid en met de enorme liefde die ze belichaamde.


We voelen de komende maand de overgang naar het 7-7 portaal, waarbij we weten dat er iets nieuw voorbij de horizon ligt, maar de details zijn onbekend en roepen onzekerheid op. Zeker is dat er verandering komt die een nieuwe kijk op de toekomst en onze plaats in de wereld vraagt. Belangrijk is om te blijven afstemmen op het intuïtieve weten als kompas.

Helen kan alleen wanneer we open staan, bereid om kwetsbaar te zijn en te delen wat ons raakt. Juli brengt een versnelling in transformatieprocessen. Ondertussen beginnen Venus en Mars op de voorgrond samen een langzame dans. Elke beperking of vertraging kan de tussenkomst blijken van wijze gidsen die het grotere geheel zien. Er is een goddelijk plan voor ons allemaal. Dichter bij 7 juli kunnen we meer helderheid voelen vanuit een innerlijk visioen dat zich laat zien.


Edward Burne-Jones, Love, 1880s

L'mour che muove il sole e l'altre stelle -

The love that moves the sun and other stars10 weergaven0 opmerkingen

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page