top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Glinsterend bladgoud / nieuwe maan in Leeuw

De nieuwe maan in Leeuw vandaag kan voelen als het oog van een energetische storm waar we al een maand lang in zitten. Alle denkwijzen, patronen, gevoelens en gedachten die vast zaten, werden in blijvende golven naar boven geduwd. Wie hooggevoelig is, zal dit niet ontgaan zijn. Wat we mentaal en emotioneel aan doorstroom ervaren hebben, zal zich nu ook lichamelijk laten voelen en de nodige rust vragen.


Een innerlijke structuur is daarbij heel waardevol. Die staat los van kalenderdagen en het economisch leven in een lineaire tijd. Nu al neemt het cyclische tijdsbesef bij veel mensen de bovenhand: vrouwen gaan meer leven naar hun maancyclus en ook poortdagen, nieuwe en volle manen laten zich merkbaar voelen in het collectief en helpen om te bepalen wanneer rust of actie de beste keuze is. Elke dag mag op een eigen tempo openbloeien. Als in een spiraal keerden we afgelopen weken terug naar karmische situaties en patronen, om ze met een heldere blik te kunnen zien en de keuze te maken om te observeren. We krijgen de kans om dat waar we het meeste angst voor voelen helemaal aan te kijken. Bij iedere circulaire beweging ontstaat meer mildheid van binnen uit.


Leeuw herinnert aan de scheppingskracht in onszelf, het vuur dat oplicht wanneer we verbinden met onze spontane beleving, verwondering, bewondering, passie en daadkracht. De manier om pijn te verlossen is te spreken vanuit het hart, een vorm van zelfexpressie te vinden die zware stukken helpt omzetten. We kunnen de juiste begeleiding vinden om rotsblokken uit het verleden te helpen dragen en een plek te geven.


Door onze rugzak te legen, kunnen we lichter door het leven, kunnen we zien wat er nu is en dat we ons mogen openstellen. Ook met gesloten ogen vinden we de weg, zien we een gloed. Leg je hand op je hart en voel het verzachten. Deze nieuwe maan vraagt om onze ware kleuren te laten zien. Alles wat tot een 'vals zelf' behoorde -bewust of onbewust, als een masker met het oog op goedkeuring van buitenaf-, voelt nu ondragelijk en als zelfverachting.


De komende dagen kunnen rusteloos voelen en tegelijk lotsbestemd. Er ontstaat een samenstand tussen Mars, Uranus en de Noordelijke maansknoop in Stier, die ons echt wakker schudt. Onze basisveiligheid, onze wortels komen onder de aandacht. Uranus breekt alles open waar we honkvast in zijn en vraagt om elk ons unieke stuk, onze gouden glans, met de wereld te delen. Na de energie van juli kan het voelen alsof de vloer vol glinsterende bladverf ligt, als een mozaïek die wacht op een nieuwe vorm. Deze fase kan dan ook voelen als een spiegelpaleis waarbij we niet meer weten wat echt is of niet, van waar we komen en waar we heen gaan.


Loyaliteit en respect zijn de belangrijkste waarden van Leeuw en we kunnen vanuit die intentie vertrekken dat alles en iedereen in ons leven aansluit bij deze trilling. Van daar kunnen we beginnen puzzelen, elkaar inspireren en tegelijk trouw blijven aan onszelf. In relatie tot anderen kunnen we merken dat er diepgaande transformatie plaatsvindt en de mate waarin we door die processen gaan, bepaalt ook of wegen uit elkaar gaan of samenvallen. De nieuwe maan in Leeuw helpt ons de moed te vinden om ons als zonnebloemen richting het licht te keren, elke dag opnieuw. Wanneer het schemert, worden zij zelf de lichtbron. We houden de ruimte open voor het onbekende en onbeminde.Helene Schjerfbeck, Katkelma (Fragment), 1905
4 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page