top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

De golden lining // volle maan in Leeuw / Venus in Vissen

De maan staat vol in Leeuw tegenover de zon in Waterman. Deze maan staat in het teken van het openen van ons hart. Het aspect met Uranus geeft weer dat er een spanningsveld is en juist daar is er vernieuwing nodig. De Leeuw energie helpt om de leiding over jouw leven te nemen, je passie te volgen vanuit je eigen kracht en naar buiten te treden met jouw creativiteit.


Elke dag kan je de keuze maken om je zender af te stemmen op angst of op liefde en vanuit die blik te kijken en te handelen. Wanneer je negativiteit of ontevredenheid ervaart in je omgeving dan kan het zijn dat je je eigen trilling mag veranderen. Wanneer je op angst bent afgestemd, is het onmogelijk liefde te horen. De liefde van je partner, je naasten, onbekenden onderweg, de liefde vanuit het universum die altijd is. Ook het omgekeerde is waar: wanneer je op liefde afgestemd bent, verliest al wat uit angst vertrekt betekenis. Wil je door iemand anders gezien, gehoord, gekozen worden, dan is de vraag hier: in welke mate kan je jezelf graag zien, horen, kiezen? Met de volle maan in Leeuw is de centrale vraag waar je nog in conflict ben met jezelf. Het verlangen naar erkenning in de buitenwereld kan groot zijn, terwijl je vanbinnen nog podiumvrees ervaart.


Zelfliefde is hier de golden lining. Leeuw is verbonden met het innerlijke kind en door het aspect met Mars kan er hier boosheid aangeraakt worden over manieren waarop je klein gehouden werd in jouw jeugd of moest opbotsen tegenover een dominante ouder, competitie ervaarde met broers of zussen voor het krijgen van aandacht. Misschien had je te maken met een narcistische ouder die jullie tegen elkaar opzette als golden child tegenover de zondebok. Het kan zijn dat je het gevoel hebt gehad dat je er niet mocht zijn of dat je altijd maar beter moest presteren. Het kan helend werken om deze boosheid te uiten door te schrijven of in een andere vorm van expressie te brengen.


Uranus die de vaste tekens op loss schroeven zet herinnert aan de definitie van 'insanity': hetzelfde doen en iets anders verwachten. Deze energie is heel dankbaar om je vrij te maken van werk, relaties, een woonplaats of andere thema's waar je in afhankelijkheid leeft en je jezelf als het ware in gevangen houdt. Sinds mei 2018 gaat Uranus door Stier en duwt ons in een nieuwe relatie tot de aarde en in ons eigen leven tot alles wat aan de basis ligt: geld, voeding, stabiliteit, veiligheid, waarden en talenten. Onze fysieke realiteit ondergaat dan ook duidelijke veranderingen. De rusteloze energie van Uranus laat zien waar je verveling ervaart en tegelijk de angst voor onvoorspelbaarheid. De impulsen naar verandering volgen elkaar nu sneller op en vragen om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Dat kan ook zonder meteen oude bruggen op te blazen, geef jezelf de kans om uit je isolatie te komen en meerdere perspectieven te ervaren, te delen, uit te wisselen, en te ontdekken dat je niét alleen bent. Het is aan jou om de wereld in te gaan en te exploreren. Door het ondenkbare toe te laten, laten we onszelf toe om door dezelfde ogen meer te zien.


De volle maan in Leeuw is een voorafspiegeling van de energie tijdens de Venus retrograde in dit teken later dit jaar en de Leeuwenpoort op 8 augustus. De zon in Waterman belicht de weg waar Pluto naartoe beweegt vanaf maart, wanneer we bijzondere verschuivingen kunnen zien in de bestuurssystemen waarop onze samenleving gebaseerd is. Vanuit het volk wordt de roep naar gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid alsmaar meer vastberaden. Ook op persoonlijk vlak wordt die roep naar vernieuwing zo luid dat je er niet meer om heen kan. Wat ons hierin kan tegenhouden is de angst voor het verlies van emotionele, materiële en financiële zekerheid. De angsten zijn er om gevoeld te worden en je richting je eigen intuïtie te wijzen. We mogen overtuigingen over wat succes betekent los laten om een persoonlijke groei door te maken.


Het leven in de schaduw van de coulissen houd je vast in een rol van slachtoffer en het kan dan ook verblindend en beangstigend voelen om jezelf te laten zien. Neem die onwennigheid mee als deel van het spel, improviseer wanneer het moet. Zodra je uit de schaduw komt zal je merken dat je geen masker meer nodig hebt om jezelf sociaal aanvaardbaar te presenteren, hier mag je zijn wie je echt bent. Voel hoe je geleidelijk aan je ogen durft te openen in het tegenlicht van de scene, hoe je lichaam zin krijgt om te bewegen, te dansen, te zingen, te zijn. Terwijl je de levensvreugde ervaart die daar ontstaat, zal je merken dat er nog iemand in de zaal opstaat en in zijn of haar spotlight begint te dansen en te stralen. Sommige mensen zullen niet aarzelen wanneer ze jouw licht voelen, anderen zullen nog een proces doormaken in het donker waarbij ze hun eigen angsten, boosheid, wrok, verdriet, schaamte of schuld doorvoelen. Ze kunnen die emoties op jou projecteren, maar zolang je in jouw licht blijft en jouw zender afstemt op liefde, keren die zware trillingen terug naar afzender. Het donker kan voelen als de gekende comfortzone, daar waar je van kinds af aan uit overleving in een rol gestapt bent en waar je een gevoel van veiligheid aan koppelt. Zodra het licht te dicht nadert, kan je jezelf opnieuw afsluiten. Er zit een contradictie in het verlangen geliefd te worden door de buitenwereld en de angst om voluit te leven naar je verlangen. Hoe meer je uit je lijden stapt, hoe meer je voelt dat je de zon niet kan blijven buiten houden, hoe meer deugd het doet om de warmte toe te laten.


We leven in een tijd waarin steeds meer individuen in hun spotlight gaan staan en dat is tegelijk het resultaat van een lange weg van bewustwording van de eigen schaduw en comfortzone, van het kiezen voor een nieuwe vorm van leven in zichtbaarheid vanuit de ziel. Het is als een flashmob waarbij de eerste mensen die zich vrij laten zien, door de massa nog met weerstand bekeken worden, tot de groep individuen groter wordt en ze zoveel kracht en levensvreugde uitstralen, dat ook anderen zich willen aansluiten. Het is hier de maan die zichtbaar is en het buikgevoel haalt het dan ook van de beperkingen in het denken. Creëer uit het hart, niet uit verlangen naar populariteit.


Venus staat in verhoging in Vissen en helpt om contact te maken met wat we verlangen op zielsniveau. Het vierkant met Mars in Tweelingen kan dan weer een debat veroorzaken tussen gevoel en verstand. Stop met je af te vragen of je klaar bent voor een nieuwe stap wanneer je voelt dat het oude niet langer bij je past: neem je plaats in op het voortoneel van je leven. Angst kan je heel lang vast houden in oude cirkels en patronen. Het kan zijn dat je beseft dat je altijd achter de coulissen van je eigen leven hebt gestaan, in functie van de ander, om je ouder of kind gelukkig te maken, je partner tevreden te stellen, het onderste uit de kan te halen naar collega's en vrienden toe. Deze volle maan in Leeuw vraagt om zelf in de spotlight te gaan staan, je eigen kracht te zien, je licht te omarmen en te vertrouwen dat dit is waar je het meeste mee kan betekenen voor jezelf én voor je omgeving - in het licht gaan staan, jezelf laten belichten en licht uitdragen.Charles Edward Perugini, The Goldfish Bowl, 187021 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page