top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Tijd om te voelen / Mercurius, Venus in Kreeft

We voelen hoe we de overgang maken van lucht naar water, met Mercurius en Venus die nu in Kreeft staan en waar straks de zon ook naartoe beweegt met de zomer equinox.

Afgelopen maand brachten de persoonlijke planeten in Tweelingen opnieuw het belang naar voor van meerdere perspectieven tegelijkertijd te kunnen zien. Jupiter blijft daarin nog een hele tijd verder activeren en het zou kunnen dat we eerst heel veel wegen naast elkaar dienen te zien vooraleer er helderheid komt die als een lichtflits weergeeft via welke weg we het hoogste goed bewandelen voor onszelf en het grotere geheel.


Een nieuwe cyclus is begonnen en eerder dan ons te richten op de eindbestemming in de vorm van een specifiek project, een specifieke relatie of persoon, een specifiek huis of werkplek, is het nu belangrijk om de focus te houden op de morele waarden die we verlangen. We kunnen ons afstemmen op overvloed, rijkdom, geluk, plezier, avontuur, wijsheid, respect, integriteit, liefde… zonder te weten hoe, waar, wanneer en in welke vorm die tot uitdrukking zal komen. Voorbij de horizon ligt altijd weer iets nieuws.


En tegelijk kunnen we met de transits door Kreeft diep verlangen naar thuiskomen, in onszelf, bij onze partner, bij onze geliefden en familie, bij elkaar. Met Mercurius in Kreeft kunnen we de komende weken veel meer vanuit ons gevoel communiceren, vanuit wat ons echt raakt onder dat wat er speelt aan de oppervlakte.


Op 17 juni stond Mercurius in samenstand met Venus in Kreeft en als we niet op een zachte en vriendelijke manier met elkaar kunnen praten, is het soms beter om een tijdje te zwijgen, om de energie te laten voelen, heen en weer te laten bewegen in trillingen op de manier zoals water spreekt. Het zijn onze ogen die alles vertellen. We zien elkaar ook wanneer we elkaar niet zien, we horen elkaar wanneer we elkaar niet horen, we voelen elkaar altijd.


Met de volle maan in Steenbok op 22 juni kunnen we dan ook met de neus op de feiten gedrukt worden, gevraagd om te kijken naar het fundament in onszelf.

Wanneer we contact kunnen maken met ons eigen hart, durven we ons te laten leiden door het leven zonder het te willen vastgrijpen. Wanneer we kwetsbaar zijn, voelen we ons naakt, onthuld, open, en ook soms ongemakkelijk.

Hoe zekerder we ons leren voelen in onszelf, hoe minder we een beschermend huis nodig hebben, hoe meer we onze oerkracht uitstralen vanuit authenticiteit. Op dat moment kunnen we onze intuïtie laten spreken en keuzes maken die in de lijn liggen van wie we zijn.


Opnieuw worden we eraan herinnerd dat zelfliefde de basis is voor elke gezonde relatie, de essentie waar we altijd weer naartoe geleid worden om alles te overstijgen wat liefde in de weg staat. Er is een uitnodiging tot emotionele verbondenheid en daarvoor is diepe transformatie nodig waar er nog onzekerheid en oude pijn leeft en vanbinnen vastkleeft.

Met Neptunus vierkant op Mercurius en Venus is er ook verwarring en de vraag wat waar is en wat niet.


We kunnen luchtkastelen zien die we zelf hebben gebouwd vanuit het verlangen naar een romantische zielsliefde. Anderzijds kan het ook zijn dat we zo bang zijn dat iets te mooi is om waar te zijn, dat we onszelf ervan weerhouden om erin te geloven. Negatieve overtuigingen, zoals het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent, kunnen je tegenhouden. Dit is het moment om te onderzoeken waar deze gedachten en gevoelens vandaan komen en op zoek te gaan naar werk waar je van geniet, dat je voldoening geeft en meer tijd laat voor jezelf en je dierbaren.


Emotionele afstand veroorzaakt eenzaamheid. Het kan moeilijk zijn om de waarheid onder ogen te zien wanneer we ons onveilig voelen vanbinnen. Vasthouden aan het verleden en overdenken is een manier om het voelen tegen te houden. Vandaar de verwarring en de nood om te zakken van hoofd naar hart. Daar zal het universum ons de antwoorden toesturen die we diep vanbinnen willen vinden. In de stilte, in het gebed, horen we ons ware verlangen.Lucien-Victor Guirand de Scévola, The veiled woman, 1901


2 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page