top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLise Sur Mont

Een verbindende sluier / Neptunus-energie in 2023

Ik hoop dat jullie een zachte overgang gemaakt hebben naar het nieuwe jaar en wens een 2023 vol groei, liefde, wijsheid en bovenal vervulling vanuit hartsverlangen.

We eindigden het jaar met een volle maan in Tweelingen, waar ook Mercurius en Mars retrograde lopen. We worden uitgenodigd tot introspectie over onze eigen gedachtenpatronen en de invloed van woorden. Terwijl de logica van het denken terugschakelt en we onze blik naar binnen richten, begon dit jaar met de eerste volle maan in Kreeft.


De maan belicht in dit teken de moederlijke energie, de vrouwelijke, zachte, zorgende energie en het verlangen thuis te horen, ons veilig en geliefd te voelen en helemaal te mogen wegzakken vanuit een vertrouwen dat we gedragen zullen worden.

In 2023 krijgt Neptunus energie de boventoon en we zullen voelen dat we steeds meer in contact komen met de essentie van ons wezen. Het voorbije jaar bracht veel uitdagingen met zich mee in de aardse wereld door het besef van alles wat onze trilling zwaarder maakt. Hoe meer bewustzijn, hoe zwaarder dat deken voelt van de systemen die rond ons gebouwd zijn. De conditioneringen en patronen zijn in transitie van onbewust naar zichtbaar. Neptunus is als de hogere octaaf van Venus, verbonden met muziek, poëzie, spiritualiteit, zielsverwantschap en onvoorwaardelijke liefde.


De periode van de twaalf stille nachten kon ons helpen om een voorbode te laten zien van de thema's die de komende twaalf maanden zullen verdiepen in ons leven. Het zware deken wordt steeds meer doorzichtig, lichter, waardoor de ziel zich laat zien. Hoe meer lagen we doorvoelen, hoe wezenlijker we ons bewegen op aarde vanuit de bron, vanuit het verlangen om alleen maar lichter te worden. Ons fysieke lichaam is gevoeliger dan ooit en helpt ons te herinneren aan alles wat onze stroom blokkeert.


Hoe meer mensen bewust worden van hun eigen zware deken, hoe meer we individueel werken aan het herkennen en veranderen van patronen uit onze opvoeding, onze plaats in onze familiefontein, onze betekenis in de samenleving, onze levensvisie; hoe meer mensen wezenlijk doorzichtig worden. Vanuit een essentie verbonden met liefde, met het goddelijke. Je voelt wanneer je lichter bent: in de blik in je ogen die verandert, de manier waarop je wandelt, je stap, je stem, je hartslag. Het is de belangrijkste taak nu om ons eigen veld schoon te houden, om bewust te blijven wanneer er iets is dat ons zwaarder maakt, zodat we zichtbaar licht kunnen blijven verder gaan.


Zo kunnen we een ander soort relaties aangaan die gericht zijn op ontwikkeling, groei, op verlichting. Een groot woord dat nog meer vorm zal krijgen wanneer Pluto in het voorjaar naar Waterman beweegt. We kunnen steeds meer voelen hoe we deel zijn van zielsgroepen en ook meer mensen ontmoeten hun tweelingziel. We keren terug naar de blauwdruk voor de wereld werd bestempeld met allerlei starre systemen. Tweelingzielen hebben in deze tijd een bijzondere rol: door het spiegelen van elkaars schaduwkanten helpen ze elkaar om te blijven uitzuiveren, om zo puur mogelijk te zijn en te herinneren aan de oorsprong.


Er ontstaat dit jaar meer ruimte voor ontmoeting en dat kan een verademing zijn na de intense periodes van energetisch werk die eenzaamheid met zich meebrengen. Er is een gedeelde ruimte over de aarde, een verbindende sluier die door steeds meer ogen wordt gezien. Zo leren we om telepathisch te verbinden, te voelen dat we nooit alleen zijn.

Tijdens de eerste fase van dit jaar ervaren we nog dat we de laatste delen van het zware deken meedragen en emoties verwerken, verbindingen herstellen, verstillen in wintertijd. We voelen hierin dat de tijd al lang niet meer lineair is en dat we bewegen in spiralen om telkens sneller tot een punt van harmonie te komen. Steeds dichter bij de geborgenheid die we zoeken, in onszelf, bij de ander, hier op aarde en als deel van een veel groter geheel.Edmund Charles Tarbell, Le voile bleu, 1898
15 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page